Waterford Speedbowl Pit Photos 5/26/12 - meganmcgory